Blackadder (S1E4): The Queen of Spain's Beard

Blackadder (S1E4): The Queen of Spain's Beard

1983 

·  Comedy / Historic

Starmax

V roce 1492, po smrti krále Randolfa XII. Saského, se Evropa ocitla ve zmatku. Království povstávala a hroutila se, hranice a dokonce i jazyky se měnily. Král Anglie Richard IV. proto připravuje plány, podle kterých by mohl získat nejvíce a ztratit nejméně území. Jedním z jeho záměrů je oženění jeho syna Jindřicha za španělskou infantku, což se ukáže jako problém, neboť Jindřich je už zasnouben s někým jiným. Tedy spíš s jinými. Rádcové tedy králi připomenou, že má i druhého syna. Lord Edmund „Černá zmije“ zprvu reaguje nadšeně, protože už byl mnoha ženami odstrčen (a to doslova). Když však poprvé spatří svou budoucí nevěstu, změní okamžitě názor. Za hranicemi zuří bitvy mezi národy, bratři vraždí bratry a nebohý lord Černá zmije se snaží jakkýmkoliv způsobem zbavit svatby s princeznou, která připomíná mrože…(Česká televize)